BruksViljans Amaroq Resultat Lydnad

140802 Skutskärs BHK Lydnads Klass Elit 

MomentPoängKoefficientSumma
Sittande i grupp 10.0 3 30.0
Platsliggande 8.0 2 16.0
Fritt följ 8.0 3 24.0
Stå, sitt, ligg under marsch 8.5 3 25.5
Inkallande 8.0 4 32.0
Rutan 9.0 4 36.0
Apportering med dirigering 10.0 3 30.0
Metallapportering 7.5 3 22.5
Vittringsprov 8.5 3 25.5
Fjärrdirigering 0.0 4 0.0
Totalpoäng 241.5
Pris 2:a pris

 140801 Skutskärs BHK Lydnads Klass Elit

MomentPoängKoefficientSumma
Sittande i grupp 10.0 3 30.0
Platsliggande 10.0 2 20.0
Fritt följ 9.5 3 28.5
Stå, sitt, ligg under marsch 7.0 3 21.0
Inkallande 7.0 4 28.0
Rutan 9.5 4 38.0
Apportering med dirigering 9.0 3 27.0
Metallapportering 8.0 3 24.0
Vittringsprov 9.0 3 27.0
Fjärrdirigering 0.0 4 0.0
Totalpoäng 243.5
Pris 2:a pris

 130705 Lindesberg BHK Lydnads Klass III

MomentPoängKoefficientSumma
Sittande i grupp 10.0 2 20.0
Platsliggande 10.0 2 20.0
Fritt följ 7.5 4 30.0
Sättande 9.5 3 28.5
Inkallande                          9.5 3 28.5
Rutan 8.0 4 32.0
Apportering 8.0 3 24.0
Metallapportering 9.5 2 19.0
Vittringsprov 10.0 4 40.0
Fjärrdirigering 9.0 4 36.0
Ly 3 Helhet 10.0 1 10.0
Totalpoäng 288.0
Pris 1:a Pris
Plac 1:a Plac

 

121111 Uppsala BHK Lydnads Klass II

MomentPoängKoefficientSumma
Platsliggande 10.0 4 40.0
Fritt följ 9.0 3 27.0
Läggande 10.0 1 10.0
Inkallande 9.5 2 19.0
Sändande med ställande 10.0 3 30.0
Apportering 10.0 2 20.0
Fritt hopp 9.5 2 19.0
Fjärrdirigering 8.0 2 16.0
Helhet 9.0 1 9.0
Totalpoäng 190.0

Pris

Plac

1:a Pris

1:a Plac

 

121005 Avesta BHK Lydnads Klass I

MomentPoängKoefficientSumma
Platsliggande 10.0 4 40.0
Tandvisning                      8.0 1 8.0
Linförighet 9.0 4 36.0
Läggande 8.0 2 16.0
Inkallande 7.5 2 15.0
Ställande 9.5 3 28.5
Apportering 10.0 1 10.0
Hopp 10.0 2 20.0
Helhet 10.0 1 10.0
Totalpoäng 183.5

Pris

Plac

1:a Pris

1:a Plac